Algemene informatie

Predikanten sinds de instituering:
09-11-1941 – 20-07-1947: Ds. Joh. de Wal
21-09-1947 – 27-08-1950: Ds. J. Kok
25-02-1951 – 29-01-1956: Ds. J. van Benthem
17-10-1956 – 27-07-1959: Ds. P. Kingma
16-10-1959 – 31-10-1963: Ds. W. Wierenga
01-11-1964 – 25-05-1969: Ds. H.J. Venhuizen
30-09-1973 – 30-04-1978: Ds. P.K. Meijer
12-11-1978 – 31-12-1989: Ds. B. Wesseling
28-06-1992 – 31-08-1998: Ds. R. van Wijnen
26-09-1999 – 17-10-2004: Ds. E.J. van den Bos
30-03-2008 – heden         : Ds. M.E. Buitenhuis

Viering van het Heilig Avondmaal:
Als gemeente vieren we het Heilig Avondmaal viermaal per jaar:
In maart en september vieren we het Heilig Avondmaal in de middagdienst
In juni en december vieren we het Heilig Avondmaal in de morgendienst
In de regel vieren we het Heilig Avondmaal op de tweede zondag van bovengenoemde maanden. Voor precieze data zie het preekrooster.

Creche:
In principe is er tijdens elke reguliere kerkdienst oppas voor de kinderen (zowel tijdens de morgendienst als tijdens de middagdienst).

Beluisteren kerkdiensten:
Voor slechthorenden is in het kerkgebouw een ringleiding aangebracht.
Onze kerk maakt gebruik van een eigen kerkradio installatie. In principe worden alle kerkdiensten rechtstreeks uitgezonden via het internet. Via speciale luisterkastjes of via een internet aansluiting kunnen de kerkdiensten worden beluisterd.

Verdere gegevens
Aantal leden per:
1 januari 2008: 150 (b), 79 (d) samen 229
1 januari 2009: 140 (b), 71 (d) samen 211
1 januari 2010: 137 (b), 67 (d) samen 204
1 oktober 2012: 146 (b), 63 (d) samen 209
1 oktober 2013: 162 (b), 75 (d) samen 237
1 oktober 2014: 150 (b), 61 (d) samen 211
1 oktober 2015: 141 (b), 65 (d) samen 206
1 oktober 2016: 127 (b), 54 (d) samen 181
1 oktober 2017: 135 (b), 55 (d) samen 190
1 oktober 2018: 123 (b), 46 (d) samen 169
1 oktober 2019: 116 (b), 50 (d) samen 166
1 oktober 2020: 126 (b), 55 (d) samen 181
1 oktober 2021: 121 (b), 52 (d) samen 173

ANBI status informatie: Klik hier

IBAN rekeningnummers van de kerk:
Rabobank: NL50 RABO 0349 8043 38 t.n.v. Boekh Geref Kerk (vrijgem) Noardburgum
ING: NL51 INGB 0000 8707 44 t.n.v. Boekh Geref Kerk (vrijgem) Noardburgum