Welkom

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Noardburgum. Op deze website kunt u informatie vinden over onze kerk, zoals wie wij zijn, wie er voorgaat, de commissies, verenigingen, over de pastorie en u kunt hier zelfs live luisteren naar de diensten. Ook kunt u eerdere diensten terug luisteren. Natuurlijk kunt u ook gewoon een van onze kerkdiensten bezoeken. De Kerkdiensten beginnen meestal 's morgens om 10:00u. Er kunnen wijzigingen zijn, kijk dan op het preekrooster.


Onze visie op de gemeente:
De gemeente van Noardburgum is een gemeente die wil leven vanuit Gods liefde en tot Zijn eer. Wij zijn het eigendom van God en daarom staat Zijn Woord centraal in ons leven. Uit genade mogen wij een vertrouwelijke band met God door Jezus Christus hebben (het `boven`-aspect).

Wij zijn aan elkaar gegeven en daarom één in Christus. Daarom willen we elkaar vol liefde respecteren. Vanuit een dienende opstelling biedt ieder zijn of haar gaven aan tot nut en heil van de andere leden, om die te gebruiken tot opbouw van elkaar en tot heil van onze gemeente. Wij willen dat ieder de gemeenschap der heiligen daadwerkelijk actief beleeft (het `binnen`- aspect).

Onze gemeente straalt het beeld van Christus uit. We willen dit graag delen met anderen door hen de blijde en indringende boodschap te vertellen en hen op te roepen om met ons mee te gaan, onderweg naar de jongste dag (het `buiten`-aspect).