website counter

De diensten vangen aan om 9:30 en 14:00, tenzij anders vermeld.

Het adres van de CGK in Veenwouden is: Stationsweg 3, Veenwouden (Feanwâlden).