website counter

Contact

Site

Als u iets heeft wat op de website kan, of u heeft een vraag of een opmerking kunt u contact opnemen met de webmaster.

B. van Wieren.
Tel.: 0511-475357
webmaster@noardburgum.gkv.nl

Wilt u informatie over de kerk, dan kunt u E-mailen naar:
info@noardburgum.gkv.nl

 

Adressen:

Pastorie
Ds. M.E. Buitenhuis
Kolfbaan 15
9251 AB Burgum
mbuitenhuis2@kpnplanet.nl
0511-401888

Kerk
Rijksstraatweg 23
9257 DR Noardburgum
0511-475523

Kerkdiensten In het algemeen:
Ochtenddienst: 09:30 uur.
Middagdienst: 14:00 uur.

Koster:
Contactpersoon: Dhr. J. van der Wal
Van de Ploegstrjitte 4
9251 RK Burgum
0511-464577 (privé)
koster@noardburgum.gkv.nl

Organisten:
Dhr. R.A. Westra (contactpersoon organisten)
De Elzen 35
9269 SJ Feanwalden
06-15020066

Dhr. J. Beihuisen
Reidlanswei 6
9254 JH Hurdegaryp
0511-474336 (privé)
jan.gea.beihuisen@upcmail.nl (privé)

Dhr. B.R. Hooghiemstra
Tichelkamp 13
9251 AP Burgum
0511-462552 (privé)

Postadres
Postbus 58
9250 AB Burgum
0511-473077

Scriba
Mevr. W. Hooghiemstra - van der Meulen
It Heech 8
9257 WS Noardburgum
0511-475546 (privé)
scriba@noardburgum.gkv.nl

Preekvoorziening
Dhr.en Mevr. Dijkman- de Jong
De Zwette 66
9257 RR Noardburgum
0511-475108 (privé)
Preekvoorziening@noardburgum.gkv.nl (preekvoorziening)

Coordinator Bijbelcursus
Vakature

Archivaris
Mw. P. van Dijk
De Boek 32
9251 NK Burgum
0511-463808 (privé)

Commissie van Beheer (CvB):
Secretaris: E. Dijkman
beheer@noardburgum.gkv.nl
0511-475108 (privé)
Boekhoudster: F.M. van Wieren-Schuurman
boekhouding@noardburgum.gkv.nl
0511-475357 (privé)

Redactie Kerknieuws:
A. Spandauw
kerkblad@noardburgum.gkv.nl

Ledenadministratie:
W. Hooghiemstra-van der Meulen
kerkelijkbureau@noardburgum.gkv.nl
0511-475546 (privé)

Asielzoekers:
J. Beihuisen
0511-474336 (privé)